Monographs


Ikääntymisen dynamiikka. Kertomus Tuusulan gerontologian informaatioryhmän (1992-1993) toiminnasta. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994.

Vanheneminen entisessä ja nyky-Suomessa. Elämänkulkutarkastelu. Esitutkimusraportti. Talous- ja sosiaalihistorian laitoksen julkaisusarja 25. Helsinki 1990.

Oittinen, Riitta & Pirkko Tepponen: Pohjois-Haaga. Pohjantähti Helsingissä. Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto, Helsingin kaupunki 1989.

Edited books & journals

Jan Löfström & Riitta Oittinen & Jukka Rantala (toim.): Kasvatus & aika 2011:3. Teema: historiatietoisuus.

Oittinen, Riitta & Marjatta Rahikainen (toim.): Keulakuvia ja peränpitäjiä. Vanhan ja uuden yhteiskunnan rajalla. SKS, Helsinki 2000.

Oittinen, Riitta & Kari Pitkänen (toim.): Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi. Tutkielmia suomalaisen vanhuuden historiasta. Talous- ja sosiaalihistoriallisia tutkimuksia 1: Helsinki 1991.

Niemi, Marja & Riitta Oittinen & Hanna Rajalahti & Tarja Savolainen (toim.): Suomineito zoomaa. Naisellisia kirjoituksia elävästä kuvasta. KSL: Helsinki 1990.

Scientific articles (in English & på svenska & au Francais)


Traces from the Past: The Ghost Buildings in Brussels, Nuart journal 2019:3, pp. 76-81

Cosmopolitan versus Nationalist Vision: Rem Koolhaas’ Exhibition the Image of Europe. In Matthew Rampley (ed.): Heritage, Ideology, and Identity in Central and Eastern Europe, Contested Pasts, Contested
Presents, Boydell & Brewer 2012, pp. 175-194.

Call shops: a new architectural typology for calling home. In Giovanna Borasi (ed.): Journeys: How travelling fruit, ideas and buildings rearrange our environment. Canadian Centre for Architecture & Actar: Barcelona 2010, pp. 191-200

Taxiphones: une nouvelle typologie architectural pour appeler au pays. In Giovanna Borasi (ed.): Trajets: comment la mobilité des fruits, des idées et des architectures recompose notre environnement. Centre Canadien d'Architecture & Actar: Barcelona 2010, pp.191-202.

Call shops in Brussels. In Unplanned. Research and Experiments at the Urban Scale. Superfront Gallery: USA 2010, pp. 108-113

Is EU(rope) everywhere? An ongoing photo project with volunteer eurosignspotters. In Oliver Vodeb, Oliver & Nikola Janović (eds.): Demonstrating Relevance: Response-Ability. Theory, practice and imagination of socially responsive communication. Series: Psychology of Everyday Life, Faculty for Social Sciences, University of Ljubljana & Memefest, Ljubljana 2010, pp. 513-514

In Hoc Signo Vinces. Eurosigns in the City Scenery of Brussels. In Frank Eckardt (ed.): Media and Urban Space. Understanding, Investigating and Approaching Mediacity, Frank & Timme GmbH, Verlag für wissenschaftliche Literatur: Berlin 2008, pp. 201-231

Welfare, Health and Working Class Women in Early 20th Century Finland. In Niels Finn Christiansen & Klaus Petersen & Nils Edling & Per Haaave (eds.): The Nordic Model of Welfare – A Historical Reappraisal. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen: Copenhagen 2006, pp. 243-267

Clean Citizens – Clean Homes – Clean Nation: On the Personal and Political Aspects of Hygiene in Finland 1890-1945. In Kerstin Knopf & Dörte Putensen & Monika Schneikart (Hrgs.): Frauen im Ostseeraum. Gleicher Kulturraum. Unterschiedliche Traditionen. Gemeinsame Zukunft? Frauen-Gesellschaft-Kritik, Band 36. Centaurus Verlag: Herbolzheim 2003, pp. 187-202

Charlataner, rivaler och kollegor. Läkares syn på kvacksalveri i det tidiga 1900-talets Finland. In Lena Andersson-Skog & Helen Stroemberg (red.): Från en öm hand till kall elektronik? Om industrisamhällets vårdarbete under 1900-talet. Umeå universitet: Umeå 2001, 67-82. Första reviderade upplagan 2012 (book: PDF)

Health, Horror and Dreams for sale. Patent medicine on the Finnish Market for Health in Prewar Finland. In Robert Jütte & Marie Nelson & Motzi Eklöf (eds.): Historical aspects of Unconventional Medicine: Approaches, Concepts, Case studies. European Association for Medicine and Health series: Sheffield 2001, pp. 119-138

Gender and Aging in Finland: The Sources of Youth from the late 19th Century until the Second World War. In Leila Simonen (ed.): Finnish Debates on Women's Studies. University of Tampere. Research Institute for Social Sciences. Centre for Women Studies and Gender Relations: Tampere 1990, pp. 128-148

ski

Tieteellisiä artikkeleita (suomeksi)


Naisten opintie Tyyni Tuulion tarpomana ja tarkastelemana. In Marja Engman & Riitta Mäkelä (eds). Valkoinen varis ja muita oppineita naisia. Gaudeamus: Helsinki 2015, 270-285

Museon monet kasvot. Kasvatuksen historian ENSYklopedia, Suomen kasvatuksen historian seura. (15.12. 2011)

Jan Löfström - Riitta Oittinen - Jukka Rantala, Historiatietoisuuden hyödystä. Kasvatus & aika 2011:3

Bryssel kaupunki- ja työväenhistorian kenttänä ja inspiraationlähteenä. In Maria Lähteenmäki & Anu Suoranta (toim): Pitkänsillan tuolla puolen...Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta. Työväen Arkiston julkaisuja 5. Työväen Arkisto: Vantaa 2010, 94-103

Tämä on meidän historiamme. Eurokansalaiskasvatusta historianäyttelyssä. Kasvatus & aika 2008:1

Euro-PR ja katseita menneisyyteen. Ennen ja nyt 2007:1

Manneken Pis suomipoikana ja maailmankansalaisena. In Maria Lähteenmäki & Minna Aalto (toim.): Identiteetit liikkeessä. Suomalaisten kokemuksia Belgiassa. Siirtolaisinstituutti: Turku 2007, 11-27 (Lataa
PDF)

Historiapolitiikkaa pikakelauksella. Rem Koolhlaas eurosirkustelttailemassa. Historiallinen aikakauskirja 2005:3, 269-279 (
Elektrassa)

Kaitafilmit – valittuja paloja elämästä, Elämätarina 2005:3, 43-45

Tyyni Tuulio. Historiaa jokanaiselle. In Elina Katainen & Tiina Kinnunen & Eva Packalen & Saara Tuomaala (toim.): Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa. SKS: Helsinki 2005, 161-202

"Leipää, suojaa ja valoa". Työläisnainen -lehti työkansan terveyden puolestapuhujana. In Ilpo Helen & Mikko Jauho (toim.): Kansalaisuus ja kansanterveys. Gaudeamus: Helsinki 2003, 175-195

"Luusopan keittäminen on vienyt minulta henkevyyden". Työläisnaisten tunteista 1900-luvun alussa. In Elina Katainen & Pirkko Kotila (toim.): Työväki ja tunteet. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura: Helsinki 2002, 85-109 (Lataa
PDF)

"En missään tapauksessa haluaisi elää elämääni uudelleen. Olen tyytyväinen tähän kokemukseen": Minä, lähipiiri ja yhteiskunta ikäihmisten kirjoituksissa. In Matti Hannikainen & Mikko Salasuo (toim.): Elämän muotoja. Kertomuksia yksilöistä ja yhteiskunnasta. Koala-kustannus: Helsinki 2001, 9-20 (Lataa
PDF)

Enemmän puhtautta – enemmän terveyttä? In Simo Laakkonen & Sari Laurila & Marjatta Rahikainen (toim.): Nokea ja pilvenhattaroita. Helsinkiläisten ympäristö 1900-luvun taitteessa. Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo: Helsinki 1999, (på svenska: Mer renhet – mer hälsa? 165-167), 142-167

Nuorekkuuden ihanteista ja arjesta ennen toista maailmansotaa. In Ilka Kangas & Pirjo Nikander (toim.): Naiset ja ikääntyminen. Helsinki: Gaudeamus 1999, 46-82.

Ompelusta ennen tehdastyötä. In Raimo Parikka (ed.): Suomalaisen työn historiaa. Korvesta konttoriin. SKS: Helsinki 1999, 51-82. (Lataa
PDF)

Katainen. Elina & Riitta Oittinen: Naulaniskuja porvarin ruumiskirstuun. Sandra Lehtinen ja Mimmi Kanervo. In Maria Lähteenmäki, Pirjo Markkola & Alexandra Ramsay (toim.): Yksi kamari - kaksi sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 4: Helsinki 1997, 81-105 (Lataa
PDF) Koko kirja verkolla täällä.

Pistoja yli ajan ja sosiaaliryhmän. Ompelu kahden naisen elämässä. In Marjatta Rahikainen (toim.): Matkoja moderniin. Lähikuvia suomalaisten elämästä. Suomen historiallinen seura: Helsinki 1996, 31-72 (
Elektrassa)

Terveyttä, kauhua ja unelmia kaupan. Patenttilääkkeiden markkinat 1900-luvun taitteen Suomessa. In Timo Joutsivuo & Heikki Mikkeli (toim.): Terveyden lähteillä. Länsimaisten terveyskäsitysten kulttuurihistoriaa. Suomen historiallinen seura: Helsinki 1995, 169-203

Vanhuuden "välttäminen" viime vuosisadan lopulta toiseen maailmasotaan. In Jan-Erik Ruth & Antti Uutela (toim.): Vanheneminen ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus: Helsinki 1994, 201-220

Mäkelä, Johanna & Riitta Oittinen: Pyykinpesukurssilta kenttäpesulaan. Naisten toimia sodan ja rauhan aikana. In Elina Katainen (toim.): Kotomaan koko kuva. 1930-luvun sosiaalihistoria ja elokuva. Historiallinen arkisto 100: Helsinki 1993, 11-42 (Lataa
PDF)

Rypyt. In Ilpo Helen & Johanna Mäkelä (toim.): Vanhuus ja ruumiillisuus tutkimuksessa. Sosiologian ruumis. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen julkaisuja: Helsinki 1992, 55-75

Kaupunki, vaaraa ja vapautta. In Kaupungin laita. Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa. Narinkka. Helsingin kaupunginmuseo: Helsinki 1993, 7-13

Katainen, Elina & Riitta Oittinen: Naisia työssä. In Kaupungin laita. Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa. Narinkka. Helsingin kaupunginmuseo: Helsinki 1993, 21-34

Miten ikäihmiset tutkivat vanhuutta? Gerontologia 1993:3, 226-228

Vanhuuden historian kansainvälisestä tutkimuksesta. In Riitta Oittinen & Kari Pitkänen (toim.): Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi. Tutkielmia suomalaisen vanhuuden historiasta. Talous- ja sosiaalihistoriallisia tutkimuksia 1: Helsinki 1991, 19-37

Kangas, Ilka & Riitta Oittinen & Päivi Topo: Hehkeänä halki vuosien eli saavatko naiset vanheta. Gerontologia 1990:3, 177-186

Mäkelä, Johanna & Riitta Oittinen: Voittoon! Vastusten kautta ja siskojen tuella. In Marja Niemi & Riitta Oittinen & Hanna Rajalahti & Tarja Savolainen (toim.): Suomineito zoomaa. Naisellisia kirjoituksia elävästä kuvasta. KSL: Helsinki 1990, 91-107

Säädytöntä pukeutumista. Muoti ja erottautuminen keisariajan Suomessa. In Matti Peltonen (toim.): Arki ja murros Tutkielmia keisariajan Suomesta. Suomen historiallinen seura: Helsinki 1990, 51-74

Ompelu naisten työnä ja naisten työn symbolina. In Leena Laine & Pirjo Markkola (toim.): Tuntematon työläisnainen. Vastapaino: Tampere 1989, 61-87

Popular articles, reviews etc. (sample)


Koronakommunikaatiota Brysselissä, Suomen tiedetoimittajian liitto, tiedekeskiviikko-blogi 1.9.2020.
Kalsaritesti viljelymaan laadusta, Suomen tiedetoimittajian liitto, tiedekeskiviikko-blogi 17.2.2020.
Terveet kädet - rockia laahausta vastaan, Ydin 2020:1
Pikakurssi vihapuheesta ohjaa varautumaan, Suomen tiedetoimittaja-lehti 2020:1.
Hidasta kuvaamista ja verkkaista katsomista, Suomen tiedetoimittajian liitto, tiedekeskiviikko-blogi 7.8.2019.
Bryssel identiteettien näyttämönä, Ydin 2019:2
Mä en osaa piirtää, Suomen tiedetoimittajian liitto, tiedekeskiviikko-blogi 10.10.2018.
Venäläisyyttä arktisessa Norjassa, Ydin 2018:3.
Pienlehtien tekemisen terapeuttisuus, Suomen tiedetoimittajain liitto, keskiviiko-blogi 7.2.2018
Internetin "musta pörssi" Brysselissä, Ydin 20017:4.
Graphic Matters -festivaali tarttuu politiikkaan, Tiedetoimittaja 2017:4
Sokeri parantaa haavoja, Ydin 2017:3.
Luonnonvoimaa museossa, Ydin 2017:2
Museoista ja valemuseoista. Museolukutaito on medialukutaitoa. Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 14.6.2017.
Pistoja Kongon urbanismiin, Ydin 2016:3
Museokansa digiloikkimassa, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 30.11.2016.
Erilainen eläinvideo: viiltoja tutkimuskarjaan, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 27.4.2016.
The Funambulist tarttuu vallan rakenteisiin, Ydin 2015:3.
Menestyksekästä mokailua. Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 14.10.2015.
Puutarhat pienosmaailmoina, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 17.6.2015
Conflict Kitchen työntää lusikkansa maailmanpolitiikkaan, Ydin 2015:2.
Hoffice, kollektiivinen toimistokokemus. Tiedetoimittaja 2015:1.
Afrikkalaisia Kiinassa, Ydin 2015:1
Käsintehty vallankumous, Ydin 2015:1
Innovaatioähkyn musta pörssi, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi, 8.12.2014
Flanderin pellot. Ydin 2014:4
Epävirallista innovatiivisuutta (arvio kirjasta Radical Cities), Ydin 2014:4
Onko epäinhimillistä grillata E.T? Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi, 24.9.3014
Muovisoppaa museoissa, Ydin 2014:3
Työpajailu ja tutkimus, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 24.6. 2014
Palestiinalaisen identiteetin muotoilua, Ydin 2014:2
Yksityisten ikkuna-asetelmien lumo, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 9.4. 2014
Manneken Pis. Lokaali ja globaali mallinukke, Ydin 2014:1
Launderettes in Brussels, Polar Inertia, issue 40, Spring 2014
Käsintehtyä infografiaa,
Tiedetoimittaja 2013:4
The Finnish love affair with ruisleipä (sourdough rye bread), Kasviksena Belgiassa 30.9.2013
Ekokyläilemässä itäisessä Saksassa, Ydin 2013:3
Kotitöitä pikkurahalla, Ydin 2013:2
Helsinki birdhouses, Polar inertia, issue 39 Spring 2013.
Urban observations, Theme: People will Laugh 2013, Ein-Magazine #3, Autumn 2013
Matka Patafoniaan, Max Vandervorst ja kierrätyssoittimet, Ydin 2013:1
Historiana - Euroopan historiaa verkolla, Kasvatus & aika 2012:4
PleinOPENair - kaupunkiaktivismia Brysselissä, Ydin 2012:3
Museopolitiikkaa meillä ja muualla, Ydin 2012:2
Carpet racks in Finland, Polar Inertia, issue 38, Spring 2012
Arjen monumentti
mattoteline, Ydin 2012:1
EuNaMus konferenssi eurooppalaisista museoista, Kasvatus & aika 2012:1
*Oletko sä tuo?"
"Kato joo." Marja Pirilä & Tomoko Kurahara & Satoko Sai, Sisäiset maisemat 2012
"is that you?
"Actually, yes." Marja Pirilä, Tomoko Kurahara & Satoko Sai & Tomoko Kurahara, Inner Landscapes 2012 (also in Japanese)
Välähdyksiä elämästä: Sisäiset maisemat, Ydin 2011:4
Valokuvaus, identiteetit ja eurospottaus, Tiedetoimittaja 2011:3, 14-15
Mitä on hupismi? Näyttelytapahtuma
Hupismi, Lasipalatsi-lehti 2011
Eurospottaus – Tähtäimessä epäviralliset eurotähdet, Parlööri 2011:3
Sponsoroitua kaupunkipyöräilyä, Ydin 2010:4
Lyhytelokuvasta virsi kaunis, Ydin 2010:3
Kasvissyöjän Belgia, Vegaia 2010:2
Doel. Kylä, joka kieltäytyy kuolemasta, Ydin 2010:2
Eurospottausta ympäri maailmaa, Ydin 2009:3
Oberhausenin lyhytelokuvafestivaalit,
Filmihullu 2009:3
Konferenssi kuvista ja historiasta Bryselissä, Kasvatus & aika 2009:1
Euroznačky: značkování Evropy odspodu – a ze strany, Evropské mesto 2008

Alternative party - digikulttuuria moneen makuun, Kasvatus & aika 2008:4
Mikrokosmos pääkaupungissa. Ydin 2008:3 (Lataa lehti:
PDF)
Symposiumi eurobloggaamisesta Brysselissä, Kasvatus & aika 2008:2
Atomium-rakennuksen kiistelty kopiosuoja, Acrcola, uutiset ja keskustelu 2008
Pariisin Apple-expo, Kotapora 2007:4, 4-5
Tyyni Tuulio kääntäjänä, Kääntäjä 2007:1
Zhang Xiaogang Sara Hildenin taidemuseossa, 22.11.2007, Työväenhistorian uutisvirtaa
Sikamaista menoa Saksassa (Sikamuseo), Agricola, uutiset ja keskustelu 2007
Deyan Sudjic: "Arkkitehtuuri ärsyttää" 12.12.2006, Työväenhistorian uutisvirtaa
Kaitafilmien lumo, 30.8.2006, Työväenhistorian uutisvirtaa
Tiede ja naiset suomalais-saksalaisittain, Tiedetoimittaja 2006:3
Virtuaalilasit päähän, kännykkä kouraan ja menoksi? Tiedetoimittaja 2005:5
Brysselin elokuva-arkisto, 6.12. 2005, Työväenhistorian uutisvirtaa
Kansainvälinen kirjailijatalo Brysselissä, Tiedetoimittaja 2004:4

Japanilaisia virikkeitä, Työväentutkimus 2003
Törky pois ja Tampere terveeksi, Työväentutkimus 2004
Usko tai älä! Outoja tarinoita, Kiiltomato, lokakuu 2004
Näkökulmia nuorten historioihin, Kiiltomato, marraskuu 2003
Dokumentteja olosuhteiden pakosta, Kumppani 2006:1
Paratiisisaarella poliisien kanssa, Kumppani. 2006:1
Kansalaisdiplomatiaa ei kenenkään maalla, Kumppani 2005:9
Sensuuri koettelee Intian dokumentaristeja, Kumppani 2005:9
Eurooppalaisuuden mosaiikki, Kumppani 2005:8
Iso-Arska ja minä Marokossa. Kumppani 2005:4
Elokuvia tsunamin reitiltä, Kumppani 2005:3
Etelä-Afrikan elävät kuvat, Kumppani 2004:6
Afganistan linssin läpi, Kumppani 2004:2
Tulilinjalla tiedotus, Kumppani 2004:1
Kuvallisia välähdyksiä arabimaailmasta, Kumppani 2002:5
Länsimainen kriitikko kohtaa aasialaisen elokuvan, Kumppani 2002:1

Web & publication projects


Suomen tiedetoimittajain liitto (blogger 2014-)
Polar Inertia 2012-
Ydin (member of editorial board 2008-)
Kasviksena Belgiassa (vegetarian eating in Belgium & Veggies without borders 2008-)
Agricola Suomen historiaverkon uutis- ja keskustelufoorumi (collaborator 2007-)
Ennen & nyt Historian tietosanomat (member of editorial board 2007-2010)
Kasvatus ja aika (member of editorial board 2007-2017)
Brussels TOF-people. Discover Brussels -blog (member 2007-2009)
Työväenhistorian uutisvirtaa -blog (collaborator 2006-)
Osuuskunta Vastapaino (member of editorial board 1991-2012)