Monographs

I
kääntymisen dynamiikka. Kertomus Tuusulan gerontologian informaatioryhmän (1992-1993) toiminnasta. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994.

Vanheneminen entisessä ja nyky-Suomessa. Elämänkulkutarkastelu. Esitutkimusraportti. Talous- ja sosiaalihistorian laitoksen julkaisusarja 25. Helsinki 1990.

Oittinen, Riitta & Pirkko Tepponen: Pohjois-Haaga. Pohjantähti Helsingissä. Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto, Helsingin kaupunki 1989.


Edited books & journals

Jan Löfström & Riitta Oittinen & Jukka Rantala (toim.): Kasvatus & aika 2011:3. Teema: historiatietoisuus.

Oittinen, Riitta & Marjatta Rahikainen (toim.): Keulakuvia ja peränpitäjiä. Vanhan ja uuden yhteiskunnan rajalla. SKS, Helsinki 2000.

Oittinen, Riitta & Kari Pitkänen (toim.): Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi. Tutkielmia suomalaisen vanhuuden historiasta. Talous- ja sosiaalihistoriallisia tutkimuksia 1: Helsinki 1991.

Niemi, Marja & Riitta Oittinen & Hanna Rajalahti & Tarja Savolainen (toim.): Suomineito zoomaa. Naisellisia kirjoituksia elävästä kuvasta. KSL: Helsinki 1990.


Research (in English & på svenska & au Francais)


Grassroots Communication in Times of Covid-19 in Multipöly Autumn School Papers 2023, theme: Publishing and Collaboration, pp. 44-49. download free pdf

Traces from the Past: The Ghost Buildings in Brussels, Nuart journal 2019:3, pp. 76-81

Cosmopolitan versus Nationalist Vision: Rem Koolhaas’ Exhibition the Image of Europe. In Matthew Rampley (ed.): Heritage, Ideology, and Identity in Central and Eastern Europe, Contested Pasts, Contested
Presents, Boydell & Brewer 2012, pp. 175-194.

Call shops: a new architectural typology for calling home. In Giovanna Borasi (ed.): Journeys: How travelling fruit, ideas and buildings rearrange our environment. Canadian Centre for Architecture & Actar: Barcelona 2010, pp. 191-200

Taxiphones: une nouvelle typologie architectural pour appeler au pays. In Giovanna Borasi (ed.): Trajets: comment la mobilité des fruits, des idées et des architectures recompose notre environnement. Centre Canadien d'Architecture & Actar: Barcelona 2010, pp.191-202.

Call shops in Brussels. In Unplanned. Research and Experiments at the Urban Scale. Superfront Gallery: USA 2010, pp. 108-113

Is EU(rope) everywhere? An ongoing photo project with volunteer eurosignspotters. In Oliver Vodeb, Oliver & Nikola Janović (eds.): Demonstrating Relevance: Response-Ability. Theory, practice and imagination of socially responsive communication. Series: Psychology of Everyday Life, Faculty for Social Sciences, University of Ljubljana & Memefest, Ljubljana 2010, pp. 513-514

In Hoc Signo Vinces. Eurosigns in the City Scenery of Brussels. In Frank Eckardt (ed.): Media and Urban Space. Understanding, Investigating and Approaching Mediacity, Frank & Timme GmbH, Verlag für wissenschaftliche Literatur: Berlin 2008, pp. 201-231

Welfare, Health and Working Class Women in Early 20th Century Finland. In Niels Finn Christiansen & Klaus Petersen & Nils Edling & Per Haaave (eds.): The Nordic Model of Welfare – A Historical Reappraisal. Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen: Copenhagen 2006, pp. 243-267

Clean Citizens – Clean Homes – Clean Nation: On the Personal and Political Aspects of Hygiene in Finland 1890-1945. In Kerstin Knopf & Dörte Putensen & Monika Schneikart (Hrgs.): Frauen im Ostseeraum. Gleicher Kulturraum. Unterschiedliche Traditionen. Gemeinsame Zukunft? Frauen-Gesellschaft-Kritik, Band 36. Centaurus Verlag: Herbolzheim 2003, pp. 187-202

Charlataner, rivaler och kollegor. Läkares syn på kvacksalveri i det tidiga 1900-talets Finland. In Lena Andersson-Skog & Helen Stroemberg (red.): Från en öm hand till kall elektronik? Om industrisamhällets vårdarbete under 1900-talet. Umeå universitet: Umeå 2001, 67-82. Första reviderade upplagan 2012 (book: PDF)

Health, Horror and Dreams for sale. Patent medicine on the Finnish Market for Health in Prewar Finland. In Robert Jütte & Marie Nelson & Motzi Eklöf (eds.): Historical aspects of Unconventional Medicine: Approaches, Concepts, Case studies. European Association for Medicine and Health series: Sheffield 2001, pp. 119-138

Gender and Aging in Finland: The Sources of Youth from the late 19th Century until the Second World War. In Leila Simonen (ed.): Finnish Debates on Women's Studies. University of Tampere. Research Institute for Social Sciences. Centre for Women Studies and Gender Relations: Tampere 1990, pp. 128-148


Tutkimusartikkeleita (suomeksi)

Naisten opintie Tyyni Tuulion tarpomana ja tarkastelemana. In Marja Engman & Riitta Mäkelä (eds). Valkoinen varis ja muita oppineita naisia. Gaudeamus: Helsinki 2015, 270-285

Museon monet kasvot. Kasvatuksen historian ENSYklopedia, Suomen kasvatuksen historian seura. (15.12. 2011)

Jan Löfström - Riitta Oittinen - Jukka Rantala, Historiatietoisuuden hyödystä. Kasvatus & aika 2011:3

Bryssel kaupunki- ja työväenhistorian kenttänä ja inspiraationlähteenä. In Maria Lähteenmäki & Anu Suoranta (toim): Pitkänsillan tuolla puolen...Puheenvuoroja työväenliikkeen historiasta, tilasta ja tulevaisuudesta. Työväen Arkiston julkaisuja 5. Työväen Arkisto: Vantaa 2010, 94-103

Tämä on meidän historiamme. Eurokansalaiskasvatusta historianäyttelyssä. Kasvatus & aika 2008:1

Euro-PR ja katseita menneisyyteen. Ennen ja nyt 2007:1

Manneken Pis suomipoikana ja maailmankansalaisena. In Maria Lähteenmäki & Minna Aalto (toim.): Identiteetit liikkeessä. Suomalaisten kokemuksia Belgiassa. Siirtolaisinstituutti: Turku 2007, 11-27 (Lataa
PDF)

Historiapolitiikkaa pikakelauksella. Rem Koolhlaas eurosirkustelttailemassa. Historiallinen aikakauskirja 2005:3, 269-279 (
Elektrassa)

Kaitafilmit – valittuja paloja elämästä, Elämätarina 2005:3, 43-45

Tyyni Tuulio. Historiaa jokanaiselle. In Elina Katainen & Tiina Kinnunen & Eva Packalen & Saara Tuomaala (toim.): Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa. SKS: Helsinki 2005, 161-202

"Leipää, suojaa ja valoa". Työläisnainen -lehti työkansan terveyden puolestapuhujana. In Ilpo Helen & Mikko Jauho (toim.): Kansalaisuus ja kansanterveys. Gaudeamus: Helsinki 2003, 175-195

"Luusopan keittäminen on vienyt minulta henkevyyden". Työläisnaisten tunteista 1900-luvun alussa. In Elina Katainen & Pirkko Kotila (toim.): Työväki ja tunteet. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura: Helsinki 2002, 85-109 (Lataa
PDF)

"En missään tapauksessa haluaisi elää elämääni uudelleen. Olen tyytyväinen tähän kokemukseen": Minä, lähipiiri ja yhteiskunta ikäihmisten kirjoituksissa. In Matti Hannikainen & Mikko Salasuo (toim.): Elämän muotoja. Kertomuksia yksilöistä ja yhteiskunnasta. Koala-kustannus: Helsinki 2001, 9-20 (Lataa
PDF)

Enemmän puhtautta – enemmän terveyttä? In Simo Laakkonen & Sari Laurila & Marjatta Rahikainen (toim.): Nokea ja pilvenhattaroita. Helsinkiläisten ympäristö 1900-luvun taitteessa. Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo: Helsinki 1999, (på svenska: Mer renhet – mer hälsa? 165-167), 142-167

Nuorekkuuden ihanteista ja arjesta ennen toista maailmansotaa. In Ilka Kangas & Pirjo Nikander (toim.): Naiset ja ikääntyminen. Helsinki: Gaudeamus 1999, 46-82.

Ompelusta ennen tehdastyötä. In Raimo Parikka (ed.): Suomalaisen työn historiaa. Korvesta konttoriin. SKS: Helsinki 1999, 51-82. (Lataa
PDF)

Katainen. Elina & Riitta Oittinen: Naulaniskuja porvarin ruumiskirstuun. Sandra Lehtinen ja Mimmi Kanervo. In Maria Lähteenmäki, Pirjo Markkola & Alexandra Ramsay (toim.): Yksi kamari - kaksi sukupuolta. Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 4: Helsinki 1997, 81-105 (Lataa
PDF) Koko kirja verkolla täällä.

Pistoja yli ajan ja sosiaaliryhmän. Ompelu kahden naisen elämässä. In Marjatta Rahikainen (toim.): Matkoja moderniin. Lähikuvia suomalaisten elämästä. Suomen historiallinen seura: Helsinki 1996, 31-72 (
Elektrassa)

Terveyttä, kauhua ja unelmia kaupan. Patenttilääkkeiden markkinat 1900-luvun taitteen Suomessa. In Timo Joutsivuo & Heikki Mikkeli (toim.): Terveyden lähteillä. Länsimaisten terveyskäsitysten kulttuurihistoriaa. Suomen historiallinen seura: Helsinki 1995, 169-203

Vanhuuden "välttäminen" viime vuosisadan lopulta toiseen maailmasotaan. In Jan-Erik Ruth & Antti Uutela (toim.): Vanheneminen ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus: Helsinki 1994, 201-220

Mäkelä, Johanna & Riitta Oittinen: Pyykinpesukurssilta kenttäpesulaan. Naisten toimia sodan ja rauhan aikana. In Elina Katainen (toim.): Kotomaan koko kuva. 1930-luvun sosiaalihistoria ja elokuva. Historiallinen arkisto 100: Helsinki 1993, 11-42 (Lataa
PDF)

Rypyt. In Ilpo Helen & Johanna Mäkelä (toim.): Vanhuus ja ruumiillisuus tutkimuksessa. Sosiologian ruumis. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen julkaisuja: Helsinki 1992, 55-75

Kaupunki, vaaraa ja vapautta. In Kaupungin laita. Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa. Narinkka. Helsingin kaupunginmuseo: Helsinki 1993, 7-13

Katainen, Elina & Riitta Oittinen: Naisia työssä. In Kaupungin laita. Helsingin kaupungin sosiaalihistoriaa. Narinkka. Helsingin kaupunginmuseo: Helsinki 1993, 21-34

Miten ikäihmiset tutkivat vanhuutta? Gerontologia 1993:3, 226-228

Vanhuuden historian kansainvälisestä tutkimuksesta. In Riitta Oittinen & Kari Pitkänen (toim.): Kunnanvaivaisesta harmaaksi pantteriksi. Tutkielmia suomalaisen vanhuuden historiasta. Talous- ja sosiaalihistoriallisia tutkimuksia 1: Helsinki 1991, 19-37

Kangas, Ilka & Riitta Oittinen & Päivi Topo: Hehkeänä halki vuosien eli saavatko naiset vanheta. Gerontologia 1990:3, 177-186

Mäkelä, Johanna & Riitta Oittinen: Voittoon! Vastusten kautta ja siskojen tuella. In Marja Niemi & Riitta Oittinen & Hanna Rajalahti & Tarja Savolainen (toim.): Suomineito zoomaa. Naisellisia kirjoituksia elävästä kuvasta. KSL: Helsinki 1990, 91-107

Säädytöntä pukeutumista. Muoti ja erottautuminen keisariajan Suomessa. In Matti Peltonen (toim.): Arki ja murros Tutkielmia keisariajan Suomesta. Suomen historiallinen seura: Helsinki 1990, 51-74

Ompelu naisten työnä ja naisten työn symbolina. In Leena Laine & Pirjo Markkola (toim.): Tuntematon työläisnainen. Vastapaino: Tampere 1989, 61-87


Popular articles, reviews etc online (sample)

Kansainvälinen kalsaritesti yhteisöpalstalla, teoksessa Taina Laaksoharju (toim.) Viljellään yhdessä! Opas yhteisöviljelykerhon perustamiseen. 2024.
Mikroskooppisia iloja, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko -blogi 12.3.2024
itiöprintti: analyysikeino ja salakieli, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko -blogi 17.10.2023
Haamurakennukset inspiraationa ja menneen merkkeinä, Ydin 2023:2
Taikalyhty - unohdettu ihme viestinnän historiassa. Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko -blogi 5.4.2023
Iloja ja suruja ruuasta, Ydin 2023:1
Löytöretkillä internetin ihmemaassa,
Ydin 2022:4.
Risografia eli soijamusteen charmi, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko -blogi 25.10.2022.
Kuvapankit lavastavat tarinoita, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko -blogi 4.4.2022.
Glitch. Virheen ylitsys, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 20.10.2021.
Meeting Grounds. On locality, community, connection and care, Amy Gowen, (ed.), Onomatopee projects 2021
Koronakommunikaatiota Brysselissä, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 1.9.2020.
Kalsaritesti viljelymaan laadusta, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 17.2.2020.
Terveet kädet - rockia laahausta vastaan, Ydin 2020:1
Pikakurssi vihapuheesta ohjaa varautumaan, Suomen tiedetoimittajainlehti 2020:1.
Hidasta kuvaamista ja verkkaista katsomista, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 7.8.2019.
Mä en osaa piirtää, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 10.10.2018.
Pienlehtien tekemisen terapeuttisuus, Suomen tiedetoimittajain liitto, keskiviiko-blogi 7.2.2018
Internetin "musta pörssi" Brysselissä, Ydin 20017:4.
Graphic Matters -festivaali tarttuu politiikkaan, Tiedetoimittaja 2017:4
Museoista ja valemuseoista. Museolukutaito on medialukutaitoa. Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 14.6.2017.
Museokansa digiloikkimassa, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 30.11.2016.
Erilainen eläinvideo: pistoja karjalaumaan, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 27.4.2016.
Menestyksekästä mokailua. Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 14.10.2015.
Puutarhat pienoismaailmoina, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 17.6.2015
Hoffice, kollektiivinen kotitoimistokokemus, Tiedetoimittaja 2015:1.
Innovaatioähkyn musta pörssi, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi, 8.12.2014
Onko epäinhimillistä grillata E.T? Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi, 24.9.3014
Työpajailu ja tutkimus, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 24.6. 2014
Yksityisten ikkuna-asetelmien lumo, Suomen tiedetoimittajain liitto, tiedekeskiviikko-blogi 9.4. 2014
Manneken Pis. Lokaali ja globaali mallinukke, Ydin 2014:1
Launderettes in Brussels, Polar Inertia, issue 40, Spring 2014
Tee se itse -infografiaa, Tiedetoimittaja 2013:4
The Finnish love affair with ruisleipä (sourdough rye bread), Kasviksena Belgiassa 30.9.2013
Ekokyläilemässä itäisessä Saksassa, Ydin 2013:3
Kotitöitä pikkurahalla, Ydin 2013:2
Helsinki birdhouses, Polar inertia, issue 39 Spring 2013.
Historiana - Euroopan historiaa verkolla, Kasvatus & aika 2012:4
Carpet racks in Finland, Polar Inertia, issue 38, Spring 2012
EuNaMus konferenssi eurooppalaisista museoista, Kasvatus & aika 2012:1
*Oletko sä tuo?"
"Kato joo." Kirjassa Marja Pirilä & Tomoko Kurahara & Satoko Sai, Sisäiset maisemat 2012
"is that you?
"Actually, yes." In Marja Pirilä, Tomoko Kurahara & Satoko Sai & Tomoko Kurahara, Inner Landscapes 2012 (also in Japanese)
Konferenssi kuvista ja historiasta Bryselissä, Kasvatus & aika 2009:1
Alternative party - digikulttuuria moneen makuun, Kasvatus & aika 2008:4
Mikrokosmos pääkaupungissa. Ydin 2008:3 (Lataa lehti:
PDF)
Symposiumi eurobloggaamisesta Brysselissä, Kasvatus & aika 2008:2
Atomium-rakennuksen kiistelty kopiosuoja, Acrcola, uutiset ja keskustelu 2008
Zhang Xiaogang Sara Hildenin taidemuseossa, 22.11.2007, Työväenhistorian uutisvirtaa
Sikamaista menoa Saksassa (Sikamuseo), Agricola, uutiset ja keskustelu 2007
Deyan Sudjic: "Arkkitehtuuri ärsyttää" 12.12.2006, Työväenhistorian uutisvirtaa
Kaitafilmien lumo, 30.8.2006, Työväenhistorian uutisvirtaa
Brysselin elokuva-arkisto, 6.12. 2005, Työväenhistorian uutisvirtaa
Japanilaisia virikkeitä, Työväentutkimus 2003
Törky pois ja Tampere terveeksi, Työväentutkimus 2004
Usko tai älä! Outoja tarinoita, Kiiltomato, lokakuu 2004
Näkökulmia nuorten historioihin, Kiiltomato, marraskuu 2003
Dokumentteja olosuhteiden pakosta, Kumppani 2006:1
Paratiisisaarella poliisien kanssa, Kumppani. 2006:1
Kansalaisdiplomatiaa ei kenenkään maalla, Kumppani 2005:9
Sensuuri koettelee Intian dokumentaristeja, Kumppani 2005:9
Eurooppalaisuuden mosaiikki, Kumppani 2005:8
Iso-Arska ja minä Marokossa. Kumppani 2005:4
Elokuvia tsunamin reitiltä, Kumppani 2005:3
Etelä-Afrikan elävät kuvat, Kumppani 2004:6
Afganistan linssin läpi, Kumppani 2004:2
Tulilinjalla tiedotus, Kumppani 2004:1
Kuvallisia välähdyksiä arabimaailmasta, Kumppani 2002:5
Länsimainen kriitikko kohtaa aasialaisen elokuvan, Kumppani 2002:1


Web & publication projects

NO NIIN Magazine (editorial board member 2021- )
Suomen tiedetoimittajain liitto (blogger 2014-)

Polar Inertia 2012-2014
Ydin (editorial board member 2008-)
Kasviksena Belgiassa (vegetarian eating in Belgium & Veggies without borders 2008-)
Agricola Suomen historiaverkon uutis- ja keskustelufoorumi (collaborator 2007-)
Ennen & nyt Historian tietosanomat (member of editorial board 2007-2010)
Kasvatus ja aika (member of editorial board 2007-2017)
Brussels TOF-people. Discover Brussels -blog (member 2007-2009)
Työväenhistorian uutisvirtaa -blog (collaborator 2006-2008)
Osuuskunta Vastapaino (member of editorial board 1991-2012)


Photos in publications; zines etc.

 • Mushroom spore prints, FOOD - 200 images and 2 videos exploring our relationship with consumption, Dito publications 2023
 • A window into spring, Riso Pop, Amsterdam 2024
 • Vedenalaista-zine, Suomen Sarjakuvaseura 2024. pdf here
 • Photo series of the Maunula hut - A Cafe in the Woods. The Neighbourhood project -zine by Cha4os Theory, 2023.
 • Winter warmers, Bazinega 2, 2023
 • Valokuvasarjakuva Yhteisöpalstaelämää, Suomen sarjakuvaseuran sarjakuva-automaatti (Comics vending machine 2022-), Sörkan ruusu.
 • Risograph photos, Paper Towel Zine -machine, Margate Zine Fair, Duplikat Press & Graeme Morris, 2022
 • Belgian Solutions 3, 2022
 • Reassemblace, with Klim Kutsevskyy, NOIA magazine 2022:2
 • Photocomics, Intimate Conversations, Cha4os Theory zine cooperation with Carmen Sheridan, 2022
 • Portrait Zine, Zine festival, Riso Pop, Amsterdam 2022
 • Limitless credit for Cakes, Zineton zine challenge, Zinegallery 2021
 • Global zoo-zine by Zoopark and Phooks, 2021
 • Witnessing Corona Realms, Pizza in the time of Covid, Anthrometronom 2021
 • Surtido, Vol. 3, Street commerce, Sara (Sociedad Anónima de Reproducción Autogestiva) 2021
 • The Rapid publisher #17, Print Jam, Worldwide from the M.F.F. Museum für Fotokopie, Mülheim a.d. Ruhr, International Museum Day, May 2021
 • DIY-zine, Åfest 2021
 • Folklore for resistance, theme: Fire, 2021:3.
 • Glitch series: Built environment & Lapinlahti hospital, theme: █▒░ parasite-glitch-erreur, Karbone Magazine #8, 2020
 • Street Cat Zine Festival, Collab zine, Lancaster, August 2020
 • Pizza in the Time of Covid -19, presentation of Food Book Shelf by Takako Masuki (Asian Food Design), Bangkok Art Book fair, September 2020
 • The Greeeeen Zine, #3, 2020: The Great Indoor, The Secret Garden Bookshop, Timisoara, Rumania
 • F*EMS-zine, Issue 17, 2020: Home, Melbourne, Australia
 • Quarantzine, Art in Self-Isolation 01, 02 ,03 & 04, Gaada, Shetland, United Kingdom, 2020
 • Live-action zine publishing, # Corona Quanrantine Edition 2020, The Rapid Publisher
 • Traces from the Past: The Ghost Buildings in Brussels, Nuart journal 2019:3, pp. 76-81
 • Subjective Atlas of Brussels, (2018)
 • Domersic worker photographer network, cleaning, Werker 2017:3
 • World Maps as Advertisements of Global Communications, Please Hold -magazine, theme: Maps, (Summer 2016)
 • Urban Observations, Ein Magazine #3, Autumn People will Laugh, 2013
 • Focus Letters, 2011
 • Vending Machines. Coined Consumerism, 2010
 • Unplanned. Research and Experiments at the Urban Scale, 2010
 • Kasvatus ja Aika (2010-2015)
 • Ydin (2009-)
 • Book for Fiji (2009)
 • Media and Urban Space (2008)